1987 Nippon Series

From BR Bullpen

(Redirected from 1987 Japan Series)

Nippon Series

<< 1986 NS

1987 Nippon Series

1988 NS >>

Introduction[edit]

The Teams[edit]

Seibu Lions[edit]

Managed by Masahiko Mori

Yomiuri Giants[edit]

Managed by Sadaharu Oh

The Games[edit]

Game 1[edit]

October 25 at 1:06 PM at Seibu Stadium (32,365)

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yomiuri Giants 0 0 4 0 0 2 0 1 0 7
Seibu Lions 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Giants: Masumi Kuwata - Hajime Kato W (1-0) - Katsuhito Mizuno - Yoshitaka Katori

Lions: Osamu Higashio L (0-1) - Shinya Oda - Shigekazu Mori - Masayuki Matsunuma - Ryoji Moriyama

Home Runs

Giants: Norihiro Komada 1, Kiyoshi Nakahata 1

Game 2[edit]

October 26 at 1:03 PM at Seibu Stadium (32,420)

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seibu Lions 0 0 1 0 0 2 3 0 X 6

Giants: Takashi Nishimoto L (0-1) - Hiroaki Hirota - Ko Okamoto

Lions: Kimiyasu Kudo W (1-0)

Home Runs

Lions: Koji Akiyama 1, Hiromichi Ishige 1, Kazuhiro Kiyohara 1

Game 3[edit]

October 28 at 1:00 PM at Korakuen Stadium (40,608)

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Seibu Lions 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Lions: Taigen Kaku W (1-0)

Giants: Suguru Egawa L (0-1) - Katsuhito Mizuno

Home Runs

Lions: George Vukovich 1, Hiromichi Ishige 1 (2)

Game 4[edit]

October 29 at 1:00 PM at Korakuen Stadium (40,829)

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Seibu Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yomiuri Giants 2 0 0 0 0 2 0 0 X 4

Lions: Hirohisa Matsunuma L (0-1) - Shinya Oda - Hisanobu Watanabe - Kazuyuki Ono - Masayuki Matsunuma

Giants: Hiromi Makihara W (1-0)

Home Runs

Giants: Akihiro Harada 1, Kazunori Shinozuka 1

Game 5[edit]

October 30 at 1:00 PM at Korakuen Stadium (41,383)

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Seibu Lions 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Yomiuri Giants 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Lions: Osamu Higashio W (1-1) - Kimiyasu Kudo S (1S)

Giants: Masumi Kuwata L (0-1) - Ko Okamoto - Hajime Kato - Takashi Nishimoto - Yoshitaka Katori

Home Runs

None

Game 6[edit]

November 1 at 1:05 PM at Seibu Stadium (32,323)

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Seibu Lions 0 1 1 0 0 0 0 1 X 3

Hatsuhiko Tsuji of Seibu scores the Series's final run in memorable fashion. With two outs, he was on first base when Koji Akiyama singled to center. Yomiuri CF Warren Cromartie was slow in recovering the ball, then lobbed it lightly to SS Masahiro Kawai. Those actions gave Tsuji the time he needed to sprint all the way from first to home.

Giants: Katsuhito Mizuno L (0-1) - Yoshitaka Katori

Lions: Kimiyasu Kudo W (2-0)

Home Runs

Giants: Akihiro Harada 1 (2)

Lions: Masakazu Seike 1

Nippon Professional Baseball's Nippon Series

1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020 | 2021 | 2022 | 2023